Coats

Sürdürülebilirlik

İş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile kurduğumuz güçlü ilişkilerimiz, sorumluluk bilinciyle hareket etme taahhüdümüzle bir araya geldiğinde kesinlik ve güven oluşturmaktadır. Daha fazla bilgi için videomuzu izleyin

Sürdürülebilirlik stratejimiz

Sürdürülebilir bir geleceğe öncülük etme

Yapılan iyi işleri daha da ileriye taşıyan, hedefler belirleyen ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlememizi hızlandıran yeni bir iddialı strateji oluşturduk.

"2018 Sürdürülebilirlik Raporumuzu" buradan indirin

test

Su - Çok değerli bir kaynağı akıllıca yönetme

Su olmazsa iplik yapamayız. Su hayati ve paylaşılan bir kaynak; özellikle dünyada suyun az olduğu bazı bölgelerde suyu verimli kullandığımızdan emin olmamız gerekir.

Daha fazla bilgi ve hedeflerimiz için

Enerji - Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji

Fosil yakıtların kullanılması ve buna bağlı sera gazı emisyonları iklim değişikliğine etki ediyor. Bu etkiyi azaltmaktan ve bu riskleri hafifletmekten sorumluyuz.

Daha fazla bilgi ve hedeflerimiz için

test
test

Atık Su ve Emisyonlar - Daha temiz bir dünya için çalışma

Coats'ta boşalttığımız atıkların güvenli olmasını sağlamayı amaçlarız ve fabrikalarımız çevresindeki doğaya zarar vermeyiz.

Daha fazla bilgi ve hedeflerimiz için

Sosyal - Güvenli ve sürdürülebilir çalışma alanları oluşturma

Endüstriyel çağdan dijital çağa geçişin yaşandığı, değişim odaklı bir zamanda faaliyet gösteriyoruz. Bu değişimi desteklemek amacıyla çalışanlarımızı ve becerilerimizi geliştirerek kültürümüzü uyarlamalı ve geliştirmeliyiz.

Daha fazla bilgi ve hedeflerimiz için

test
test

Sürdürülebilir yaşam - Gezegeni koruma

Bugün ve gelecekte büyümeyi sağlamak için kaynakları verimli kullanmamız ve yenilikçi çözümler keşfetmemiz çok önemlidir. Daha sürdürülebilir ham maddeler kullanarak atıklarımızı azaltacağız.

Daha fazla bilgi ve hedeflerimiz için