Coats

“Zeng”的艺术:编织美好的未来

编织是一门艺术,但是对于越南中部A Luoi山区的Ta Oi人来说,“ Zeng”不仅仅是一门艺术; 它是一种文化传统,反映了他们世代的传承(现已被确认为国家非物质文化遗产)。

高士越南公司正在与Fashion 4 Freedom(致力于帮助设计师开发和生产具有公平、道德和可持续发展项目的组织)合作,以帮助Ta Oi人的古老编织传统存续下去。 ‘我们看到了一个绝佳的机会,可以将两个极端融为一体,一个全球化的制造商和一个少数人的团体,拥有着共同的思路。 Fashion 4 Freedom的联合创始人兼创意总监Victoria Ho说:“我们找到了一种利用富余高士缝纫线的方法。”

“ Zeng”是一幅复杂的色彩挂毯,编织成多种图案,Ta Oi人是该技术的大师。 这种传统工艺精致、个性化且美观,无法被现代机械复制。 Ta Oi人使用的是背带式织布机,织布工坐在地板上,织机的包裹物从背上的绑带延伸到脚上伸出的一根竹竿上。 这些辛苦织造的纺织品使用高士提供的线制成,一方面能够帮助支持当地的经济发展,也可以加深高士在社区的影响力。

“ Zeng”的艺术深深扎根于传统文化,编织布是Ta Oi人民的故事。 高士越南公司董事总经理Bill Watson说:“我们听说世界各地都有不同的语言交汇,有时候,一个社区中使用的符号可能被他们从未听过的另一种语言所理解。 而我们可以通过与Fashion 4 Freedom捐赠高士富余的缝纫线来支持这些社区。

故事的视频:

          FASHION4FREEDOM

         Ta Oi人的编织布被认定为国家非物质文化遗产

         Ta Oi人的编织布被认定为国家非物质文化遗产

         Festival nghề truyền thống Huế: Nơi giữ gìn và phát huy giá trị nghề dệt zèng A Lưới