Coats

Kısıtlı Maddeler Listesi (RSL'ler)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERTİFİKALARI

Kısıtlı Maddeler Listesi (RSL'ler)

Dünyanın lider iplik üreticisi olarak, Coats Kısıtlı Madde Listemizin (hem ürün hem de imalat özelindeki kısıtlı maddeler listeleri) tekstil endüstrisindeki en katı liste olduğuna inanıyoruz.

Müşterilerimizin kısıtlı maddelerinin ne olduğunu kontrol ederek, ürünlerimizin onların istediği kimyasal gereksinimlerinin karşılanmasını ve müşterilerimizin yasaklı maddelerinin Coats RSL'ye dahil edilmesini sağlıyoruz. Müşterilerimizin izin verilen en düşük kimyasal limitleri, bizim üst sınırlarımız haline geldiğinden, her yıl daha da katı standartlar oluşturuyoruz.

Dünya çapındaki markalar, perakendeciler ve üreticilerle iletişim ve etkileşim deneyimimize dayanarak, birçok sektör oyuncusunun halihazırda yüksek uyumluluk gösterdiğini ve global olarak standartları iyileştirmek için yatırım yaptıklarını söyleyebiliriz. Örneğin, birçok şirket şu anda tedarik zincirlerinden tehlikeli kimyasalları ortadan kaldırmayı taahhüt ettiği için, birçok önemli girişimleri mevcut.

Coats olarak, uyumluluğun işimize ve dolayısıyla müşterilerimizin işlerine sürdürülebilir değer kattığına yürekten inanıyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılardan gurur duyuyoruz ve yaptığımız ya da sürdürdüğümüz çalışmaları sürekli iyileştirmeye kararlıyız.

Ürün Güvenliği

Ürünlerimizi kullanılırken son tüketicinin güvenliğini sağlamayı da taahhüt ediyoruz. Sonuç olarak, ürün performansına ilişkin geri bildirimlere sürekli olarak yanıt veriyor, hammaddelerimizin ve ürün bileşenlerimizin güvenliğini sağlamak için tedarikçilerimizle çalışmaya devam ediyoruz.

Amacımız, yıldan yıla gelişerek, ürün güvenliği ile ilgili sorunların sıfır olmasını sağlamak. Mevcut ve yeni ürün serilerimizle ilişkili riskleri gözden geçirmeye sürekli olarak devam ediyoruz. Bu da, ürün güvenliği ile yeni ürün geliştirmede en önemli konulardan biridir.

Coats’un Ürün Güvenliği programı, müşteriye sağlanan tüm ürünlerin güvenli olmasını ve potansiyel olarak alerjenik veya zararlı maddeler içermemesini sağlar. Program, Coats Manufacturing Kısıtlı Maddeler Listemizin (MRSL) titizlikle uygulanması ve desteklenmesi de içermektedir.

Coats RSL

ZDHC ve bluesign® gibi tüm önemli ve uluslararası kabul görmüş çevre standartlarının ve yasal düzenlemelerin (örneğin REACH, Oeko-Tex, The State of California's Proposition 65, CPSIA) yanı sıra müşterilerimizin ve markaların gereksinimlerini de içeren bir Kısıtlı Maddeler Listesi (RSL) tutuyoruz. Yaklaşık 900 kimyasalı kapsayan listemizi tüm tedarikçilerimizin kati suretle uygulanması gerekiyor. Coats Manufacturing Kısıtlı Maddeler Listesinin (CMRSL) tekstil endüstrisindeki en kapsamlı RSL olduğuna ve diğer kuruluşlar tarafından örnek uygulama olarak referans verildiğine inanıyoruz. 2019 yılında, AFIRM Group tarafından yayınlanan yönergeleri izleyerek, özellikle üretim ve paketlemede kullanılan ambalaj malzemeleri için geçerli olan ek bir Kısıtlanmış Maddeler Listesi getirdik. Tüm paketleme malzemeleri tedarikçileri bu standartta belirtilen sınırlara uymalıdır.

Epic thread on machine

2012 yılında, ZDHC tarafından belirlenen 14 tehlikeli kimyasalın tümünü Coats Kısıtlı Maddeler Listemize dahil ederek, "kullanım yasağı" koyduk. Bu kimyasal gruplar şunlardır: AP ve APEO'lar, klorobenzenler ve klorotoluenler, klorofenoller, azo boyalar, kanserojen boyalar, yasaklı dispers boyalar, alev geciktiriciler, glikoller, halojenli çözücüler, organotin bileşikleri, perflorlu ve poliflorlu kimyasallar (PFC'ler), ftalatlar ve uçucu organik bileşik (VOC'ler). Proses kimyasallarımızın üretiminde de bu maddelerden bazılarını kullanan tedarikçilerimizle birlikte çalıştık, önce baz kimyasallarında daha sonra ara ürünlerinde tespit ettikten sonra sistematik olarak onların tedarik zincirlerinden de arındırdık.

Örneğin, Haziran 2012'de dikiş ipliği ürünlerimizden birinde bu "öncelikli kimyasallardan" birinin (alkilfenol etoksilatın (APEO)) çok düşük ancak tespit edilebilir miktarlarda bulunduğunu tespit ettik. APEO'lar, genellikle yıkama ve temizlik ürünlerinde bulunmalarına rağmen, insanlarda ve hayvanlarda endokrin sistemi bozdukları için yasaklanmıştır. Bu dikiş ipliği ürününde ölçülen APEO miktarı mevcut endüstri limitlerinin oldukça altında olmasına rağmen, hemen APEO kaynağını takip ettik ve uyumsuz eğirme apresini APEO içermeyen yeni bir alternatifle değiştirmek için hammadde tedarikçisiyle çalıştık.

2014 yılında suya dayanıklı ürünlerimizde kullanılan tüm uzun zincirli perflorlu kimyasalları (PFC'ler) daha az zararlı olan 'C6' tabanlı perflorlu kimyasallarla değiştirmek için bir proje başlattık. Optimum performansı elde etmek için uzun süreli kullanım sonrası bozulma olmadığına dair bir dizi ürün üzerinde kapsamlı testler ve çalışmalar yapıldı. 2014'ün 3. çeyreği bitmeden hemen önce C8'den C6 tabanlı PFC'lere geçişi tamamladık, böylece tedarik zincirimizden suya dayanıklı tekstil kimyasalları ile ilişkili en kalıcı iki kanserojen maddeyi kaldırdık (Perflorooktanesulfonic asit (PFOS) ve Perflorooktanoik asit (PFOA)). C6 bazlı kimyasallar, 2017'de C4-PFC'ler veya PFC olmayan kimyasallarla değiştirildi ve kalan C4-PFC kimyasalları artık aşamalı olarak kaldırılıyor. PFC'lerin ortadan kaldırılması için aşamalı bir yaklaşım benimsendi. (i) En önemlisi, kimya endüstrisinin flor içermeyen, dayanıklı, su itici yüzeylere olan ihtiyaca yanıt vermesi biraz zaman aldı ama (ii) performansın çok önemli olduğu su itici bu ürünlerde, son kullanıcı da önceki ürünlere göre herhangi bir performans sorunu gözlemlemedi.

Tüm bunlar, Coats Kısıtlı Maddeler Listemizin (CRSL), endüstri standartlarını belirleme yöntemlerinden sadece birkaçı.