Coats

Colour matching

ESG ve GRI raporlama

Paydaşlarımıza işleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımları konusunda bilgiye dayalı kararlar almak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamaya son derece önem veriyoruz.

Ayrıca her bir paydaşımızın işletmemizden farklı bir beklentisi olduğunu anlıyor, dolayısıyla bilmek istedikleri şeye ve endişelerinin önem derecesine bağlı olarak onlarla farklı şekillerde bağlantı kuruyoruz. Bunu nasıl yaptığımız konusunda daha fazla bilgiye buradan 

Bu bağlantı sürecini desteklemek amacıyla, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) ile uyumlu şekilde raporlama yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl, yatırımcılarımız için özel, kişiselleştirilmiş bir Çevresel, Sosyal ve Yönetimsel (ESG) endeks geliştirdik.

GRI endeksi

Küresel Raporlama İnisiyatifi'nin (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlama Kılavuzu ilk olarak 2000 yılında ve en son 2016 yılında (GRI Standartları) yayınlandı. Bu kılavuz, bir kuruluşun ekonomik, sosyal ve çevresel performansını raporlamaya ilişkin bir çerçeve sunar.  GRI Standartları sürdürülebilirlik raporlamaya ilişkin ilk küresel standartlardır. Modüler, birbiriyle bağlantılı bir yapıya sahiptir ve çeşitli ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin raporlanmasına ilişkin küresel en iyi uygulamayı temsil eder.

2011 yılından bu yana GRI gerekliliklerine uygun şekilde raporlama yapmaya devam ediyoruz. Bu rapor, GRI Standartları: Core option'a uygun şekilde: hazırlanmıştır.

2018 sürdürülebilirlik raporunun raporlama unsurlarına ve GRI Standartları Raporlama Kriterleri Core option'ın zorunlu göstergelerine nasıl uygun hale getirildiğine ilişkin ayrıntıları buradan

ESG endeksi

Bu yıl, yatırımcılarımızın ilgisini çekebilecek ilgili ESG bilgilerine daha doğrudan erişim sunan ek bir özelleştirilmiş endeks geliştirdik. Özel olarak geliştirilen bu endeks, son zamanlarda yatırımcılardan gelen sorulara ve veri taleplerine dayanmaktadır. Endeks buradan indirilebilir