Coats

×

Moda tedarik zinciri trendleri

İş gücü maliyetinin artışıyla mücadele etmek için ileriye yönelik, sürdürülebilir bir strateji benimseme

Yoğun rekabet ortamı ve maliyetlerin artmasıyla ilgili kaygılar, moda endüstrisi için önemli zorluklara yol açmaya devam ediyor. Deloitte tarafından kısa süre önce gerçekleştirilen bir ankette, 2020 itibariyle iş gücünün toplam hazır giyim maliyetinin yaklaşık %40'ını oluşturacağını öngörülmektedir.*

Bu bölümde, moda tedarik zincirindeki iş gücü maliyetlerinin artışıyla mücadele etmek için göz önünde bulundurulan ana stratejileri aktaracağız. Ucuz üretim arayışı Afrika'da sona erecek mi yoksa cevap, otomasyon ve robotikte mi yatıyor?

Ucuz üretim arayışı nihayet sona yaklaşıyor mu?

İşletmeler artık farklı bir konuma taşınmanın ve işleri her zamanki yöntemlerle sürdürmenin, rekabetin giderek arttığı bir ortamda sürdürülebilir bir çözüm olmadığını fark ediyor.
Örneğin, Çin'de birçok ihracat üreticisi artan maliyetleri dengelemek için sınır ötesi çözümler içeren stratejileri uygulamaya koydu ve üretimin bir bölümünü Kamboçya, Vietnam ve Bangladeş gibi ülkelere taşıdı.Bununla birlikte, küresel ihracat pazarının %40'ından fazlasını hala Çin kontrol ediyor ve alıcılar ile tedarikçiler, dünya tedarik akışının bu kadar büyük bir kısmının sadece birkaç yıl içinde gerçekçi bir şekilde farklı bir konuma taşınmasının mümkün olup olmadığını sorgulamaya başlıyor.

Her koşulda, maliyetlerin Vietnam gibi pazarlarda hızla artması ve yüksek teknolojili üretim ve hizmet sektörünün genişledikçe iş gücü rekabetinin daha yoğun hale gelmesiyle, ucuz iş gücünün sunduğu avantajlar kısa soluklu olacaktır. Sonuç olarak, Çin'de yerleşik çalışma uygulamalarında önemli değişikliklere sebep olmalarına rağmen verimlilik odaklı üretim ve maliyet verimliliği girişimlerine yönelik faaliyetlerde gözle görülür bir artış olmuştur.

Daha ucuz iş gücünün avantajları uzun soluklu olmayacaktır

Öte yandan daha büyük ölçekli Kore, Tayvan ve Hong Kong merkezli yükleniciler gibi geleneksel bakış açısıyla sınır dışı stratejilerini uygulamaya koyan işletmeler, şimdi elektronik ve otomotiv sektörlerinden uyarlanan LEAN tekniklerini ve bilgilerini kullanarak verimliliği iyileştirmeye ve en iyi işletme uygulamalarına odaklanmaya başladılar.

Geleneksel bakış açısıyla son derece etkili sınır dışı stratejileri uygulayan işletmeler, şimdi verimliliği iyileştirmeye ve en iyi işletme uygulamalarına odaklanmaya başladılar

Peki Afrika veya Bangladeş'te neler oluyor?

Etiyopya henüz gelişmekte olan bir ülke olsa da, bölge genelinde bilinirliğe sahip işletmeler yalnızca daha düşük iş gücü maliyetlerinin avantajlarını araştırmakla yetinmiyor. Bunun yerine, bu işletmeler en iyi süreçler, makine dönüşümü ve çevre çözümleriyle birinci sınıf fabrikalar kurma fırsatını hayata taşıyor.Bu işletmeler, kaçınılmaz çalışan maliyeti artışları ve uyumluluk gereklilikleri gibi unsurları ilk günden itibaren göz önünde bulundurarak yatırımlarını geleceğe uyumlu hale getiriyorlar.

Bangladeş'te, güvenlik sorunları nedeniyle son yıllarda oluşan baskılara rağmen, LEED sertifikalı fabrikalara, teknolojiye yatırım yapan ve yeni ürün hatları geliştiren, Bangladeş'in köklü değerlerinin değişimiyle ilgili sinyal veren birçok mükemmel, ileri görüşlü işletme bulunuyor.

İzlenmesi gerekenler listesine eklenmesi gereken bu işletmeler, halihazırda kayda değer işçilik maliyeti avantajlarına sahip olmalarına rağmen aktif olarak konumlarını güçlendirmeye yönelik yatırımlar gerçekleştirmektedir.

Çözüm otomasyon ve robotik mi?

Çeşitli pazarlardaki daha büyük, finansal açıdan daha fazla olanağa sahip ve ileri görüşlü liderler de üretim süreçlerinin otomasyonuna büyük yatırım yapıyor. Bununla birlikte, yeni teknolojilerin benimsenmesi başarının sınırlarının zorlanmasında büyük önem teşkil etse de, küresel hazır giyim sektörünün karşı karşıya kaldığı çeşitli zorlukları ortadan kaldıran kesin bir çözüm mevcut değildir

Yeni teknolojilerin benimsenmesi başarının sınırlarının zorlanmasında büyük önem teşkil etse de, küresel hazır giyim sektörünün karşı karşıya kaldığı çeşitli zorlukları ortadan kaldıran kesin bir çözüm mevcut değildir

Buna ek olarak, bu kadar önemli bir yatırımdan gerçekten faydalanmak için işletmeler iş süreçlerinden üretim yöntemleri, planlama, koordinasyon ve kontrole kadar birçok alanda güvenilir temel bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Bu konularda, sektördeki birçok kişi hâlâ yeterli bilgi sahibi değildir.

Etkili planlama, koordinasyon ve iletişim, verimliliği ve operasyonel üretkenliği artırmanın anahtarıdır

Birçok üreticinin göz ardı etmeye devam ettiği bazı önemli alanlar mevcuttur ve söz konusu alanlar, verimliliği artırmak ve genel giderleri azaltmak için büyük fırsatlar sunar.Bu alanların en önemlilerinin etkili planlama, koordinasyon ve iletişimden kaynaklandığına inanıyoruz.

Planlama, koordinasyon ve iletişimi geliştirmeye odaklanmak, işletmeler için günümüzün alıcıları ve pazar talebine yönelik gelişmiş performans modeline geçiş sürecini başlatmak açısından önemli bir fırsat sunar

Sektördeki birçok işletmede Üretim Planlama ve Kontrol (PPC) ve yönetim süreçleri bağlantısız, bölünmüş ve yoğun bir şekilde manuel olarak yönetilmektedir. Planlama yeterince gerçekçi değildir ve çok fazla basit kural ve ortalama değer temel alınarak gerçekleştirilir. Sonuç olarak, "zamanında üretim başlangıcı", ön üretim aşamasında önceliklerin net, koordineli şekilde oluşturulmaması ve yetersiz iletişim nedeniyle birçok işletme için sürekli bir zorluktur. Bu genellikle üretim akışını ve teslimatları sürdürmek için yangınla mücadeleye benzer bir yönteme başvurmayla sonuçlanır. Bu verimsiz çalışma şekli hem maliyet verimliliğini hem de zamanında teslimat olanağını etkiler.

Planlama, koordinasyon ve iletişimi geliştirmeye odaklanmak, işletmeler için günümüzün alıcıları ve pazar talebine yönelik gelişmiş performans modeline geçiş sürecini başlatmak açısından önemli bir fırsat sunar. Moda tedarik zinciri genelindeki rakipsiz erişime sahip olan Coats yazılım çözümleri ve uzmanlığı, perakendecilerin, kaynak şirketlerinin ve üreticilerin iş performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Coats yazılım çözümlerinin işletmenizin tamamen yeni bir tanınırlık, koordinasyon ve kontrol seviyesine ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin

* Deloitte, 2015 - 2016 Özel Etiket kaynak anketi:Ülkedeki ve olanaklardaki değişimler