COA: 77.77 GBp
translate icon
Home • Disclaimers and notices

Zastrzeżenia i uwagi

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje będą przetwarzane przez J & P Coats (Administratora) w celu dostarczenia żądanych informacji poprzez: przetwarzanie, ocenę i udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, zapewnienie obsługi klienta, informowanie na bieżąco o naszych produktach i usługach, komunikowanie o zdarzeniach, programach lub promocjach, aktualizacje newslettera, przeprowadzanie analiz danych, prowadzenie działań marketingowych i sprzedażowych, prowadzenie oceny i doskonalenie naszej działalności (np. poprawianie i ulepszanie naszych towarów i usług, opracowywanie nowych produktów i usług, zarządzanie komunikacją i relacjami z klientami).

Jaki jest cel przetwarzania?

Przetwarzanie opiera się na dobrowolnie udzielonej zgodzie na przetwarzanie informacji (artykuł 6 /1/a) i jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest właściciel danych lub w celu podjęcia kroków na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RBP). Zaznaczając pole wyboru, zgadzasz się na przetwarzanie informacji przesłanych za pośrednictwem tego formularza.

Kto może otrzymać twoje dane?

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty Coats należące do Coats Group, w tym marketing, sprzedaż lub wsparcie techniczne i operacyjne wymagane przez Coats do realizacji celu przetwarzania. Administrator danych może przekazać dane osobowe użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w przypadku których Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony, odpowiednich zabezpieczeń, w tym wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji .

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody. Masz prawo zażądać od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, lub ograniczyć przetwarzanie, sprzeciwić się przetwarzaniu i mieć prawo do przenoszenia danych. Twoja zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Jakie są twoje prawa?

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Wypełnienie informacji w formularzu jest oparte na twojej zgodzie i nie ma żadnych konsekwencji dla braku podania danych osobowych. Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesyłać do szefa zespołu Group Data Protection za pośrednictwem adresu mailowego: privacy@coats.com.