Coats

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Postępujemy zgodnie z najwyższymi etycznymi normami biznesowymi i standardami zatrudnienia we wszystkich naszych działaniach na całym świecie.

Nasze podejście

Coats jest globalną firmą mającą placówki w ponad 50 krajach na sześciu kontynentach. Różnorodność i złożoność naszych działań niesie ze sobą wiele wyzwań społecznych i środowiskowych. Niektóre z nich są charakterystyczne dla danego kraju lub lokalizacji, inne mają zastosowanie na całym świecie. Musimy zrozumieć te wyzwania i nasz wpływ na społeczeństwo, aby odpowiedzialnie zarządzać naszą firmą w poszczególnych lokalizacjach.

Uważamy, że stanowcze podejście do koncepcji odpowiedzialności biznesu może pomóc w osiągnięciu naszych celów biznesowych – poprzez poprawę efektywności, wzmocnienie naszej reputacji i relacji z klientami, a także wspieranie zmotywowanych pracowników i zapewnienie bezpieczniejszych procedur pracy.

Nasze obszary zainteresowania

Skupiamy się na siedmiu strategicznych obszarach. Każdy z nich przyczynia się do osiągania naszych celów biznesowych. Są to:

  • Standardy: przestrzeganie najwyższych standardów etycznych, biznesowych i dotyczących zatrudnienia
  • Ludzie: tworzenie bezpiecznego środowiska pracy, opartego na szacunku i integracji
  • Produkcja: dążenie do optymalnego wykorzystania materiałów i zasobów
  • Środowisko: ciągłe dążenie do ograniczenia wpływu procesów produkcyjnych na środowisko
  • Produkty: rola odpowiedzialnego wytwórcy produktów spełniających wymogi
  • Partnerzy: współpraca z partnerami w całym łańcuchu dostaw
  • Społeczności: przynależność do społeczności, w których działamy

Więcej informacji zawiera nasza angielskojęzyczna strona internetowa

Poznaj wszystkie nasze marki