Coats

Przejęcia

Przejęcia

Przejęcie jest jednym z kluczowych filarów naszego przyszłego sukcesu. Nasza strategia polega na poszukiwaniu firm o wyjątkowych możliwościach, które mogą zapewnić większą wartość klientom i akcjonariuszom.

Nasza strategia przejęć

W Coats mamy jasno zdefiniowane podejście do przejęć. Poszukujemy firm, które mają wyjątkowe możliwości, technologie, innowacje lub rozwiązania objęte prawem własności intelektualnej zapewniające dodatkową wartość klientom i akcjonariuszom. Każde przejęcie musi umożliwiać rozwiązanie złożonych problemów naszych klientów.

Istnieją trzy główne obszary zainteresowania w zakresie fuzji i przejęć:

  • Materiały specjalistyczne: będziemy poszukiwać firm, które umożliwiają dostęp do rynku, nabywanie nowych umiejętności i technologii oraz wspieranie innowacji
  • Usługi: skupimy się na firmach, które zapewniają komplementarne rozwiązania, umiejętności i uzdolnionych pracowników
  • Odzież i obuwie: będziemy kontynuować poszukiwania w pokrewnych dziedzinach, dzięki czemu nadal będziemy wartościowym partnerem dla branży.

Udokumentowane sukcesy

Udowodniliśmy, że potrafimy zintegrować przejęte firmy ze strukturami firmy Coats.

  • Niedawne przejęcie firmy Patrick Yarn Mills w grudniu 2017 r. potwierdza kluczowy aspekt naszej strategii rozwoju – określanie synergii w zakresie innowacji, które umożliwiają rozwój w zaawansowanych technologicznie sektorach, takich jak odporna na przecięcia i płomienie przędza, oraz uzupełniają naszą pulę umiejętności w zakresie technologii przędzenia.
  • W czerwcu 2016 r. przejęliśmy hiszpańską firmę Gotex, która projektuje i produkuje zaawansowane technologicznie przędze i taśmy przemysłowe wykorzystywane w następujących sektorach: telekomunikacyjny, energetyczny, naftowy i gazowy. Od momentu przejęcia firma Gotex osiągnęła znaczny wzrost przychodów i zwiększyła geograficzny zasięg działania.
  • Przejęcie firmy GSD w maju 2015 r. oraz firmy Fast React Systems w czerwcu 2016 r. pozwoliło rozwinąć naszą ofertę usług w obszarach poprawy wydajności klientów i efektywności operacyjnej. Sektor usług nadal osiągał znakomite wyniki – dochód wyniósł 13 mln USD w 2017 r., czyli o 7 mln USD więcej niż w 2016 r.

Więcej informacji zawiera nasza angielskojęzyczna strona internetowa

Poznaj wszystkie nasze marki