Coats

Lobby

Osoby odpowiedzialne za kontakt z ramienia korporacji

Odpowiedzialność Korporacyjna

Dyrektor ds. Odpowiedzialności Korporacyjnej
4 Longwalk Road, Stockley Park,
Uxbridge, UB11 1FE

Notacja numeru telefonu: +44(0) 20 8210 5000
Notacja numeru faksu: +44(0) 20 8210 5025
Notacja adresu e-mail: communications@coats.com

Zarządzanie

Sekretarz Spółki
4 Longwalk Road, Stockley Park,
Uxbridge, UB11 1FE

Notacja numeru telefonu: +44(0) 20 8210 5000
Notacja numeru faksu: +44(0) 20 8210 5025
Notacja adresu e-mail: group.legal@coats.com

Plan Emerytalny Coats

Kierownik ds. Emerytur Grupowych
Cornerstone, 107 West Regent Street,
Glasgow G2 2BA

Notacja numeru telefonu: +44(0) 141 207 6800
Notacja numeru faksu: +44(0) 141 207 6856
Notacja adresu e-mail: pensions.services@coats.com

Zapytania prasowe

Dyrektor ds. Komunikacji
4 Longwalk Road, Stockley Park,
Uxbridge, UB11 1FE

Notacja numeru telefonu: +44(0) 20 8210 5000
Notacja numeru faksu: +44(0) 20 8210 5025
Notacja adresu e-mail: communications@coats.com

Relacje z Inwestorami

Dyrektor ds. Relacji z Inwestorami
4 Longwalk Road, Stockley Park,
Uxbridge, UB11 1FE

Notacja numeru telefonu: +44(0) 20 8210 5000
Notacja numeru faksu: +44(0) 20 8210 5025
Notacja adresu e-mail: rob.mann@coats.com